Contact us
Case Studies

Medirex ecommerce

Medirex Group

Customer

2020

Realization

8 mesiacov

Duration

Elasticsearch, Laravel, October CMS, VueJS

Technologies

Ecommerce riešenie s úzkou integráciou na laboratórny informačný systém (LIS) zákazníka.

01. Zadanie

Hlavnou úlohou riešenia je sprístupniť zákazníkom samoplatcovské vyšetrenia, na ktoré sa môže objednať na konkrétny termín v jednom z odberových centier zo siete odberných centier umiestnených po celom Slovensku. Riešenie umožňuje širokú škálu spôsobov platby, od štandardnej platby pomocou debetnej karty, cez platby pomocou internet bankingu podporovaných bánk. Po vykonaní odberu je po vyšetrení vzoriek zákazníkovi sprístupnený výsledok vyšetrenia v pacientskej zóne, kde si vie hneď jednoducho vizuálne zistiť, či sa jeho výsledok pohybuje v medziach referenčných hodnôt. Rovnako jednoducho vie pomocou grafu histórie vývoja parametra sledovať, ako sa pri jednotlivých odberoch tento parameter historicky vyvíjal.

Hlavné požiadavky:

  • úzka integrácia na laboratórny integračný systém
  • zabezpečenie dosiahnuté rozdelením jednotlivých častí portálu na samostatné servery overené nezávislými penetračnými testami
  • čo najprívetivejší UX, ktorý prevedie zákazníka pomerne zložitým objednávkovým procesom

02. Riešenie

Zadanie bolo klientom vyčerpávajúco popísané v 128 bodovom zadaní. Z tohto zadania vznikla detailná analýza podložená wireframeami, ktoré boli následne UX testované na vybranej vzorke používateľov. Na základe výstupov tohto testovania následne vznikol desktop a mobile dizajn s dôrazom na UX.

Prvou časťou riešenia je pacientská časť portálu obsahujúca samotné ecommerce riešenie, prehľadným spôsobom vysvetlené ako funguje celý proces od objednania až po zobrazenie výsledkov, zoznam odberových centier a predstavenie samotnej spoločnosti Medirex.

Druhou častou riešenia je lekárska časť portálu slúžiaca pre partnerov spoločnosti Medirex. Tu sú pre nich dostupné pokyny pri vykonávaní odberov, zoznam vyšetrovaných parametrov, popis spôsobu vyšetrení jednotlivých odborností, blogový modul aktuality, zoznam aktuálne obsadzovaných pozícií a mnohé iné informácie jednoducho manažovateľné pomocou CMS.

Treťou časťou riešenia je pacientská zóna, kde sa zaregistrovaní klienti (pacienti) prihlasujú a sú tu uvítaní prehľadným dashboardom zobrazujúcim základné informácie o profile, plánované vyšetrenia a najnovšie výsledky. Ďalšími časťami pacientskej zóny sú výsledky vyšetrení, prehľad objednávok a správa používateľského profilu.

Technicky je aplikácia postavená na October CMS back-ende a VUE front-end frameworku.

03. Výsledok

Riešenie prináša jednoduchý spôsob pre objednanie sa na samoplatcovské vyšetrenia a po vyšetrení vzoriek aj prístup ku výsledkom online a bezpečne.

Riešenie je dostupné s plne responzívnym front-endom na adrese:

www.medirex.sk

Contact us and we will be pleased to meet you

Send a form
By sending the form, you express your agreement for processing your personal data
Your message was send.
Your message was not send. Try again later.

You are using a outdated browser. You can update it on this page.