Blog

Testovanie, Cucumber a Cypress: Automatizácia v Praxi

Know-how
10.1.2024
V modernom svete softvérového vývoja je nevyhnutné zabezpečiť, aby aplikácie boli spoľahlivé a plne funkčné. Testovanie hrá kľúčovú úlohu v zabezpečovaní kvality softvéru.

Testovanie by malo byť integrované do celého vývojového procesu. Jeho cieľom je overiť, či aplikácia funguje podľa očakávaní a spĺňa požiadavky. Pravidelné testovanie prispieva k identifikácii chýb v raných fázach vývoja, čím znižuje náklady na opravu a zvyšuje celkovú kvalitu produktu.

V našom článku sa zameriame na testovacie scenáre a dva významné nástroje – Cucumber a Cypress, ktoré pomáhajú automatizovať testovací proces a zefektívňujú spoluprácu medzi vývojovým a testovacím tímom.

Čo sú testovacie scenáre a prečo ich písať?

Čo sú testovacie scenáre a prečo ich písať?

Testovacie scenáre sú opisy interakcií s aplikáciou z pohľadu používateľa alebo systému. Ich cieľom je overiť správne fungovanie funkcionalít a identifikovať potenciálne chyby.

Pri písaní testovacích scenárov je kľúčové udržiavať jednoduchosť a jasnosť. Scenáre by mali byť nezávislé, aby bolo možné ich opakovane spúšťať bez interferencií. Pokrývanie rôznych prípadov použitia a hraničných podmienok zabezpečuje komplexné otestovanie aplikácie.

Písanie testovacích scenárov umožňuje rýchlu spätnú väzbu o funkcionalite aplikácie a skrátenie času potrebného na identifikáciu a opravu chýb.

 Ako správne písať testovacie scenáre

Ako správne písať testovacie scenáre

Správne napísané testovacie scenáre sú jasné, jednoznačné a ľahko pochopiteľné. Musia byť nezávislé, aby bolo možné ich opakovane spúšťať. Rovnako dôležité je zabezpečiť, aby testovacie scenáre pokrývali rôzne prípady použitia a hraničné podmienky.

Pri písaní scénarov by sme mali myslieť na to, ako ich ľahko bude možné udržiavať a aktualizovať v prípade zmien v aplikácii. Správna dokumentácia a komentovanie scénarov môžu uľahčiť spoluprácu v tíme a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť testov.

Jasnosť a jednoznačnosť:

  • Scénare by mali byť formulované jasne a jednoznačne. Ich cieľom je poskytnúť presné usmernenie pre overenie funkcionalít, a preto musia byť bez možnosti nesprávneho výkladu.

Nezávislosť a opakovateľnosť:

  • Zabezpečte, aby boli scénare nezávislé a opakovateľné. Nezávislosť umožňuje bezproblémové spúšťanie scénarov individuálne, zatiaľ čo opakovateľnosť zvyšuje stabilitu a spoľahlivosť testov.

Pokrytie rôznych prípadov použitia:

  • Rôznorodosť prípadov použitia zabezpečuje, že testovacie scénare sú komplexné a pokrývajú široké spektrum scenárov. To je kľúčové pre dôkladné testovanie aplikácie.

Jednoduchosť a pochopiteľnosť:

  • Písanie scénarov by malo byť jednoduché a zrozumiteľné pre členov tímu, aj pre tých, ktorí nemusia byť priamo zapojení do vývojového procesu. Jasnosť zabezpečuje, že scénare sú prístupné pre celý tím.

Údržba a aktualizácia:

  • Zabezpečte, aby boli scénare navrhnuté tak, aby bolo jednoduché ich udržiavať a aktualizovať v súlade s vývojom aplikácie. Pravidelná aktualizácia zabezpečuje, že testovacie scénare zostávajú relevantné a spoľahlivé.

Čo je to Cucumber a ako ho využiť pri testovacích scenároch

Čo je to Cucumber a ako ho využiť pri testovacích scenároch

Cucumber je nástroj na testovanie, ktorý podporuje Behavior Driven Development (BDD). Jeho syntax je ľudsky čitateľný, a preto sú testovacie scenáre zrozumiteľné nielen vývojárom, ale aj ľuďom mimo tímu vývojárov.

Vďaka Cucumberu je možné písať testovacie scenáre v jazyku podobnom prirodzenému jazyku. To uľahčuje komunikáciu medzi členmi tímu a znižuje bariéry medzi vývojom a testovaním. Cucumber umožňuje lepšiu spoluprácu pri tvorbe a údržbe testov.

Cypress, ďalší nástroj, ktorý sa často kombinuje s Cucumberom, je framework na písanie end-to-end testov. Jeho výhodou je možnosť písania testov priamo v programe, čo zjednodušuje proces písania a úpravy testovacích scenárov.

Automatické verzus manuálne testy

Automatické verzus manuálne testy

Otázka automatického versus manuálneho testovania je vždy aktuálna. Manuálne testy sú vhodné pre prieskumné testovanie a jednorazové skontrolovanie funkcií.

Na druhej strane automatické testy ponúkajú rýchlejšie spätné väzby, môžu byť opakovateľné a šetrné voči ľudským chybám. Ideálnym prístupom je kombinovať obidva spôsoby testovania podľa potreby a charakteru testovaného produktu.

Pri automatických testoch by sme mali dbať na ich správne nastavenie, aby boli spoľahlivé a ľahko udržiavateľné. To zahŕňa aj pravidelnú aktualizáciu testov s vývojom aplikácie a monitorovanie ich správneho behu.

Aspekt Manuálne Testy Automatické Testy
Typický scenár Manuálne testy sa často využívajú pri prieskumnom testovaní a skontrolovaní nových funkcií. Automatické testy sa používajú na opakované a systematické overovanie existujúcich funkcií.
Rýchlosť a opakovateľnosť Manuálne testy môžu byť časovo náročné a závisia od manuálneho úsilia testéra. Automatické testy sú rýchle a môžu byť ľahko opakované po každej zmene kódu alebo novom vydávaní.
Spoľahlivosť Manuálne testy môžu byť ovplyvnené subjektívnym vnímaním testera a jeho schopnosťami. Automatické testy sú konzistentné a nemajú subjektívneho ovplyvnenia, čím eliminujú ľudské chyby.
Rozsah pokrytia Manuálne testy môžu byť obmedzené vzhľadom na ich rozsah a časovú náročnosť. Automatické testy môžu pokryť veľký rozsah funkcií a môžu byť integrované do kontinuálneho testovacieho procesu.
Náklady a údržba Manuálne testy môžu byť nákladné, najmä pri opakovaní testov alebo pri zmene v aplikácii. Automatické testy vyžadujú vysoké vstupné náklady, ale v dlhodobom horizonte môžu zabezpečiť úsporu nákladov na testovanie.

Záver

Testovanie je neoddeliteľnou súčasťou vývoja softvéru. Použitie nástrojov ako Cucumber a Cypress môže výrazne uľahčiť a zefektívniť testovací proces. Dôležité je však pamätať na vhodné kombinovanie automatických a manuálnych testov, aby sme dosiahli optimálne výsledky a zabezpečili vysokú kvalitu nášho softvéru.

Jarči

Máte záujem o nášho
IT experta alebo team?

Základné informácie
Zadajte popis projektu*
Predpokladaná doba prác
od
do
Spôsob práce
Požadované jazyky a úroveň *

Požadovaní experti*

Formulár vyplnil:
Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Kontaktujte nás radi sa s Vami stretneme

Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.