Blog

Teamsourcing vám nájde kvalitného IT človeka za 18 minút. Zodpovednosť za ľudí je na našich pleciach

Novinky Outsourcing
2.4.2024
Vo svete IT je teamsourcing relatívne novou službou, vďaka ktorej si prenajmete zohraté a ucelené tímy architektov, vývojárov, analytikov alebo testerov na určité obdobie. Skracujete tak nájdenie šikovného IT špecialistu z týždňov na hodiny a vyriešite problém s nedostatočnými personálnymi kapacitami, ktoré sa na trhu hľadajú veľmi ťažko. K zákazníkom nepošleme hocikoho, záleží nám na kvalite a skúsenostiach ľudí, ktorých do externých projektov prenajímame, hovorí v rozhovore Andrej Mikuš, šéf oddelenia teamsourcingu.

V rozhovore sa dočítate:

  • Ako funguje teamsourcing
  • Aké riziká a výhody so sebou prináša
  • Čo všetko zohráva rolu pri výbere vhodných ľudí
  • Prečo je výhodnejšie najímať si IT expertov práve touto formou

Prečo ste sa rozhodli poskytovať túto službu? Videli ste dieru na trhu?

Dieru na trhu sme nevideli, práve naopak. Vedeli sme, že podobnej službe sa venujú mnohé iné spoločnosti. My sme však hľadali spôsob, ako ponúknuť službu, ktorú klient bude vnímať ako niečo viac, než len prenájom it expertov do nejakého projektu. Konkurencia na slovenskom trhu je relatívne veľká. Možno to bude prekvapivé, ale my chceme, aby sme mali silnú konkurenciu. Teší ma, že sa nám podarilo zvýšiť počet našich zákazníkov a rozšíriť tím ľudí, ktorí sa v SCR technologies teamsourcingu venujú. Aj od náročnejších zákazníkov máme signály, že sú s našimi službami a hlavne ľuďmi veľmi spokojní.

Spúšťačom bolo to, že produktový a projektový vývoj, ktorému sa v SCR technologies dlhodobo venujeme, nebol vyťažený na sto percent. Ale aj to, že potenciál šikovných ľudí, ktorí u nás pracujú, nebol využitý dostatočne. Majú skvelé know how a skúsenosti a vedeli sme ich využiť iba v obmedzenom rozsahu a iba v nejakom konkrétnom projekte.

Premýšľali ste teda hlavne nad tým, ako šikovných zamestnancov využiť efektívnejšie.

Ak sa osvedčia v nejakom projekte a klient je s ich prácou veľmi spokojný, bola by škoda, keby sme ich nedokázali ponúknuť inému klientovi. Môžu tak zužitkovať všetky nadobudnuté skúsenosti.

Koľko ľudí máte aktuálne alokovaných na teamsourcing?

Stále náš tím rozširujeme, aktuálne máme okolo 60 ľudí, ktorí sú pripravení na nasedenie do externých projektov.

Zadajte svoju požiadavku na IT experta Zadať požiadavku

Bežnou praxou v IT prostredí je, že firma realizuje projekty pomocou interných tímov, alebo si na dodávky najíma dohodárov. V čom je teamsourcing iný?

Skúsim to ilustrovať na príklade. Máte vo firme 10-členný tím, projekt je naplánovaný na 2 roky a zdá sa, že všetko funguje. Po roku vám však dvaja členovia tímu odídu a musíte tento výpadok urýchlene riešiť. Itečkárov je málo, sú veľmi vyťažení a nie vždy sa vám podarí nájsť ľudí, ktorí sa do konkrétneho projektu hodia. Manažment interného tímu teda stojí na vašich pleciach nesie so sebou nemálo problémov.

Ak si však prenajmete externého dodávateľa cez teamsourcing, dohodnete sa s ním na počte ľudí, ich kvalite, požadovaných skúsenostiach či expertíze. Od toho momentu je zodpovednosť za ľudí, ktorých sme vám prenajali, na našich pleciach.

Aké výhody a riziká so sebou prináša teamsourcing?

Jednou z nesporných výhod je prenesenie mnohých činností na nás. Ak si napríklad predstavíte situáciu, že vám zamestnanec dá výpoveď, začína sa séria starostí pre vaše personálne oddelenie, ktoré musí hľadať náhradu. Pri teamsourcingu sa to prenáša na nás ako dodávateľa služby. Zabezpečíme tím personálne a pokryjeme prípadné výpadky, ale postaráme sa aj o vzdelávanie zamestnancov, aplikovanie nových technologických trendov či správne škálovanie kapacít.

Samozrejme, každá služba má určité úskalia, hlavne ak je to práca s ľuďmi. Pri teamsourcingu vnímam jedno výrazné riziko, a tým je nesprávne nastavenie očakávaní zo strany klienta. Dá sa mu však predchádzať intenzívnou komunikáciou – ak sa vopred dohodneme na tom, čo klient potrebuje, my mu zas vieme jasne povedať, či sme schopní ponúknuť mu to v dostatočnej kvalite, škále a hlavne, či na to máme vhodný tím. Už v zárodku netreba podceniť otvorenú komunikáciu a správne nastaviť ciele a očakávania, ináč môže ísť celý projekt dole vodou.

Ako prebieha výber ľudí? Na čo by si mali dať zákazníci pozor?

Pre nás je absolútnou prioritou, aby sme zákazníkovi ponúkli ten najvhodnejší typ pracovných rolí. V prvom rade musíte ako zákazník vedieť, čo potrebujete, presná špecifikácia vášho projektu je pre nás kľúčová. Na základe nej vám vieme ponúknuť človeka, ktorý do vášho projektu bude pasovať, rozumie technológiám a má dostatočnú expertízu. Nepredstavujte si to tak, že vám pošleme hocikoho, lebo je práve voľný, spravíte s ním pohovor a keď sa vám hodí, tak si ho prenajmite. Dbáme na to, aby ľudia, ktorých na konkrétne typy projektov posielame, vedeli, čo majú robiť a aby boli pripravení práve na ten typ projektu, ktorý potrebujete realizovať.

Takže tou hlavnou výhodou je fakt, že človeka, ktorého ponúkate, dokonale poznáte?

Presne tak. Naše HR oddelenie venuje 100% svojej kapacity dôkladnému a podrobnému náboru tých správnych IT špecialistov. Benefitom je, že vieme, ako to máme robiť a aj to, čo by mali takíto hotoví ľudia ovládať. Poznáme technológie, lebo s nimi sami pracujeme, vieme, ako s IT ľuďmi treba komunikovať a aké faktory ovplyvňujú ich výkon. Tieto veci klient častokrát neovláda.

Na základe výberového procesu sme schopní určiť a presne zadefinovať doménové a segmentové know how IT experta a klientovi dodať základný psychologický profil kandidáta. Záujemcovia o prácu u nás prechádzajú náročným výberom, ich skúsenosti preverujeme prostredníctvom rôznych technologických platforiem, musia prejsť viacstupňovými pohovormi a až po ich úspešnom absolvovaní sme pripravení ponúkať ich klientom.

Okrem kvality a zručností veľkú rolu určite zohráva aj psychologický profil vašich zamestnancov. Dbáte na to, aby klientovi pasovali nielen ako IT experti, ale aj ľudsky?

Rozhodne áno. Ľudí, ktorých ponúkame do projektov, poznáme do hĺbky. Vieme o ich slabých a silných stránkach a okrem ich technologických znalostí sledujeme aj ich osobnostné črty. Niekto sa lepšie cíti ako súčasť tímu a iný zas preferuje individualistický prístup. Zákazník teda pozná nielen jeho expertízu, ale od prvého momentu aj jeho povahové vlastnosti či pracovné preferencie. Vie, čo od neho môže očakávať. Ak sa totiž nezohľadní aj tento faktor, výkonnosť toho človeka nemusí byť stopercentná. Vieme, že „chémia” medzi klientom a ľuďmi, ktorých si prenajíma, je veľmi dôležitá a nikdy nepodceňujeme ani túto stránku.

Kedy je najvhodnejší čas siahnuť po prenájme externých ľudí a uprednostniť teamsourcing pred najímaním vlastných zamestnancov?

Tie dôvody môžu byť rôzne. Jedným z nich je dĺžka zákazky – načo by ste zamestnávali nových ľudí, keď ich nebudete po odovzdaní projektu potrebovať? Ďalším môže byť napríklad nedostatočná expertíza firemného IT tímu – my máme ľudí, ktorí sú profilovaní podľa konkrétnych systémov či frameworkov. Klient za nami často príde s konkrétnou požiadavkou na človeka, ktorý je expertom na konkrétnu oblasť.

Nedávno sa na mňa s veľmi jasne zadefinovanou požiadavkou obrátil náš stály klient, vedel presne, čo chce, ako to chce, kedy to chce a po 18 minútach rozhovoru bolo rozhodnuté, že mu vieme poskytnúť človeka, ktorý sa okamžite pripojí do projektového tímu. Rozhodujúca bola špecifická znalosť požadovanej technológie. Toto je obrovská výhoda teamsourcingu – hľadanie správneho pracovného profilu sa skracuje z týždňov na hodiny.

Zadajte svoju požiadavku na IT experta Zadať požiadavku

Na aké služby si môžu zákazníci prenajať tím SCR technologies? V akých technológiách sa vaši experti vyznajú najviac?

Môžete nám zavolať, že nestíhate termíny a potrebujete buď jedného človeka alebo viacerých a nemáte čas hľadať ich vlastnou cestou, alebo sa vám to prosto neoplatí. To je úplne najčastejší scenár, ktorý klientom pomáhame zvládnuť. Môžete nám tiež zveriť časť projektu, čím odľahčíme vaše interné kapacity a vďaka tomu sa môžete venovať iným dôležitým projektovým veciam.

Ťažko sa definuje, v akých oblastiach sa naši experti vyznajú najviac, pretože kombinujeme spektrum skúseností, ktoré sme získali ako SCR technologies, so skúsenosťami, ktoré si k nám človek prinesie zo svojej profesionálnej histórie. Sme však veľmi silní vo frontendových technológiách Vue, React, Angular, ovládame backend technológie Java, PHP a .NET, ale aj cloudové platformy. Tiež máme expertov na Camundu, BPMN a DevOps.

V ktorých sektoroch máte najviac skúseností?

Nie sme limitovaní konkrétnymi hospodárskymi sektormi. Dodávame množstvo služieb pre poisťovníctvo a bankovníctvo, e-commerce, médiá či automotive, pracujeme so startupmi a robili sme aj e-government. Zvládneme projekty z akéhokoľvek odvetvia, rozhodujúce sú technológie, ktoré chce zákazník nasadiť.

Kto pri tomto type služby zodpovedá za riadenie projektového tímu? Ste to vy, alebo je to zodpovednosť zákazníka?

Ak človeka prenajmeme do konkrétneho projektu, manažuje ho priamo klient ak niečo nehrá, rýchlo to eskaluje na nás. My sa zas intenzívne pýtame, či je klient s našimi ľuďmi spokojný a spätná väzba od zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Väčšinou je to tak, že ak nás klient nekontaktuje, je všetko v poriadku a všetko beží tak, ako má.

Predovšetkým máme na starosti manažment mikrotímov, aby sme dohliadli na dostatočnú kvalitu a dodržiavanie termínov. Do riadenia projektov vstupujeme iba vtedy, ak je z našej strany na projekte alokovaný projektový manažér.

Ako riešite prípadné problémy s ľuďmi, ktoré vám zákazník nahlási

Opäť musím zdôrazniť dôležitosť komunikácie a spätnej väzby. Stalo sa nám, že zákazník nebol spokojný s naším kolegom a tak sme o tom začali spolu hovoriť. Vďaka včasnej komunikácii a ochote počúvať klient pochopil, že nejde o neprofesionálny výkon, ale zmenu v životnej situácii nášho zamestnanca, ktorý na projekte pracoval. Veci sme si vysvetlili a klient sa zachoval veľmi ústretovo.

Vaši ľudia sa v externom prostredí môžu dostať k citlivým klientskym údajom. Máte vnútorné postupy, ktoré klientom zaručia bezpečnosť ich dát?

K nám citlivé klientske dáta vôbec neprúdia a naši zamestnanci sa v plnej miere podriaďujú bezpečnostnej politike zákazníka, pre ktorého pracujú. Týka sa to napríklad aj zariadení, ktoré zamestnanci používajú. Zažil som aj to, že externí zamestnanci museli používať výhradne telefóny, ktoré im dodal klient. V tomto sme maximálne ústretoví. Vopred si nastavíme pravidlá používania hardvéru a vychádzame v ústrety všetkým klientskym požiadavkám. Naviac je všetko ošetrené zmluvne.

Pôsobíte iba na Slovensku alebo ste aktívni aj v zahraničí?

Aktuálne rozbiehame aktivity v Nemecku a robíme na projektoch v Česku. Otvárame pobočku v Mníchove, ktorá bude zameraná práve na teamsourcing. Verím, že sa nám ju podarí spustiť do pár mesiacov.

Zadajte svoju požiadavku na IT experta Zadať požiadavku

Máte záujem o nášho
IT experta alebo team?

Základné informácie
Zadajte popis projektu*
Predpokladaná doba prác
od
do
Spôsob práce
Požadované jazyky a úroveň *

Požadovaní experti*

Formulár vyplnil:
Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Kontaktujte nás radi sa s Vami stretneme

Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.