Blog

6 krokov, ktoré vám pomôžu vybudovať lepšiu firmu, časť 2.

Know-how Marketing Novinky
14.12.2020
Aby firma mohla napredovať je dôležité správne stanovenie si firemnej stratégie, vízie, misie a hodnôt, ktoré sa stanú kompasom a motiváciu pre ľudí, ktorí v nej pracujú.

4. Vízia – obraz budúcnosti

„Líderstvo je cesta konkrétnym smerom. Efektívne vodcovstvo začína jasnou víziou.“ – Ken Blanchard & Phil Hodges

Vízia je predstava žiaduceho budúceho stavu, ktorého chcete vo vašej organizácii svojou stratégiou dosiahnuť. Mala by byť globálna, pozitívna a príťažlivá. Má dávať jasný smer a pomáhať zacieľovať energiu každého na dosiahnutie ďalších cieľov.

Vízia a cieľ sa často zamieňajú. Aký je teda medzi nimi rozdiel? Cieľ je konkrétna udalosť, ktorá sa stáva históriou, keď je dosiahnutá a nahradí ju nový cieľ. Vízia ako obraz budúcnosti je trvalý, rozvíjajúci sa, nádejný pohľad do budúcnosti, ktorý je neustálym motivátorom pre ľudí, ktorí pre nás pracujú. Jasná a pochopená vízia pomáha ľudom ťahať za jeden povraz smerom k jej naplneniu a v udržiava ľudí v pohybe v ťažkých časoch.

Pár príkladov skvele naformulovaných vízii veľkých, úspešných firiem:

Google’s corporate vision isto provide access to the world’s information in one click.”

Tesla’s vision statement isto create the most compelling car company of the 21st century by driving the world’s transition to electric vehicles.

Amazon’s corporate vision isto be Earth’s most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online.

Microsoft’s corporate vision isto help people and businesses throughout the world realize their full potential.

5. Misia – Vaša poslanie

Misia – vaše poslanie

Misia vašej firmy má vyjadrovať zmysel a účel jej existencie. Definuje širšie, všeobecnejšie ciele vášho snaženia. V časoch neistoty vám môže dobre poslúžiť ako sprievodca alebo akýsi maják. Na rozdiel od stratégie a vízie nie je časovo ohraničená. Ak ju naformulujete správne, nemusíte ju meniť celé roky.

Pozor, nechápte ju ako suchý opis vašej podnikateľskej činnosti. Mala by byť inšpiratívna, no zároveň ľahko čitateľná a zrozumiteľná.

Pár príkladov skvele naformulovaných firemných misií:

The Walt Disney Company: „The mission of The Walt Disney Company is to entertain, inform and inspire people around the globe through the power of unparalleled storytelling, reflecting the iconic brands, creative minds and innovative technologies that make ours the world’s premier entertainment company.“

AmazonWe aim to be Earth’s most customer centric company. Our mission is to continually raise the bar of the customer experience by using the internet and technology to help consumers find, discover and buy anything, and empower businesses and content creators to maximise their success.“

Tesla „Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy. Tesla was founded in 2003 by a group of engineers who wanted to prove that people didn’t need to compromise to drive electric – that electric vehicles can be better, quicker and more fun to drive than gasoline cars.”

Google „Our company mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. That’s why Search makes it easy to discover a broad range of information from a wide variety of sources.“

Microsoft „Our corporate mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.”

Každá z týchto misií má nadčasový rozmer a konkrétnej podnikateľskej činnosti firmy sa dotýka len okrajovo.

6. Hodnoty – váš hodnotový kompas

Hodnoty – váš hodnotový kompas

O tom, kam budete smerovať, rozhodujete predovšetkým vy ako líder. Obraz budúcnosti však tvorte spoločne so svojím tímom. Keď sa vám podarí nadchnúť vašich ľudí pre vaše ciele a víziu, verte, že cesta za úspechom bude oveľa jednoduchšia.

Motivujte zamestnancov, aby svoj profesionálny život skĺbili s poslaním a hodnotami firmy. Stanovte, aké základné hodnoty a princípy firma vyznáva a dbajte na to, aby ich rešpektovali. Hodnoty a ich aplikácia v praxi pomocou reálnych činov sú totiž dôležitým nástrojom pre realizáciu vašej vízie.

Sú to nemenné princípy definujúce charakter (DNA) vašej spoločnosti, o ktorých sa nedá vyjednávať. Ich hlavným nositeľom ste v prvom rade vy. Ak sa nimi nebudete riadiť, nemôžete očakávať, že sa im prispôsobia vaši podriadení. Lídra všetci pozorujú a ak tieto hodnoty vyznáva v praxi on, stane sa pre tím inšpiráciou a ostatní ho budú nasledovať.

Stačí, ak si stanovíte 3 – 4 základné firemné hodnoty. Usporiadajte ich podľa priorít a zamestnancom vysvetlite ich obsah a aj to, prečo sú pre firmu dôležité.

Aký je váš pohľad na danú tému? Máte vo vašej firme stanovené hodnoty, misiu a víziu?

Pavol Kubán
CEO

Máte záujem o nášho
IT experta alebo team?

Základné informácie
Zadajte popis projektu*
Predpokladaná doba prác
od
do
Spôsob práce
Požadované jazyky a úroveň *

Požadovaní experti*

Formulár vyplnil:
Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Kontaktujte nás radi sa s Vami stretneme

Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.