Ako vám pomôžeme?
Case Studies

McMan Smart facility management system

McDonald's

Názov spoločnosti

2018

Rok realizácie

8 mesiacov

Trvanie projektu

Angular, Cordova, IONIC, Java 8+, Maven, MySQL, PHP, REST, Spring 5+, Spring Boot 2+ Android, Zend2

Technológie

Softvér na riadenie facility manažment procesov v spoločnosti McDonald’s a v jej reštauráciach naprieč SR a ČR. Evidencia zariadení s kompletnou históriou od nasadenia do prevádzky až po transfér alebo vyradenie. Zastrešuje komunikáciu medzi prevádzkami, servisnými spoločnostami a pokrýva plánovanie a riadenie procesov servisných zásahov, incidentov a údržby.

01. Zadanie

Hlavným cieľom projektu bol postupný presun a implementácia Facility manažmentu a Business manažmentu do online prostredia s využitím moderných technológií. Facility / Business manažérovi by mal systém dať možnosť sledovať online dianie vo všetkých zariadeniach na všetkých prevádzkach McDonald’s.

Spolu s klientom sme identifikovali hlavné problémy, ktoré by mal systém vyriešiť:

  • Aktuálny stav a “papierový“ spôsob riadenia v oblasti facility manažmentu spoločnosti McDonald‘s v ČR a SR je nevyhovujúci a neefektívny
  • Procesy pri evidovaní a spracovaní údajov sú momentálne veľmi ťažkopádne a zložité z čoho vzniká množstvo chýb a nedorozumení
  • Údaje sú evidované väčšinou v papierovej podobe, prípadne v excel súboroch, ktoré nie je možné ďalej spracovávať
  • Facility manažer nemá možnosť získať potrebné údaje okamžite a tým pádom efektívne kontrolovať dianie na zariadeniach, prípadne robiť strategické rozhodnutia na základe relevantných informácii

02. Riešenie

 

01. Analýza súčasného stavu a technický návrh riešenia

Na základe analýzy súčasného stavu v prevádzkach sme sa rozhodli plne digitalizovať procesy správy a údržby technických zariadení na prevádzkach. Rozhodli sme sa realizovať cloudové crossplatformové riešenie, ktoré umožňuje používanie systému na mobilných zariadeniach a zároveň vo webových prehliadačoch. Toto riešenie umožnilo manažérom sledovať stav zariadení online a tým pádom mať k dispozícii relevantné dáta 24/7.

 

02. UX, UI návrh

Výsledkom UX analýzy bol návrh funkčnej štruktúry, ktorá umožnila používanie aplikácie v nezmenenej podobe naprieč všetkými zariadeniami. Pred samotnou realizáciou sme vytvorili funkčný prototyp, ktorý obsahoval najfrekventovanejšie user stories, ktoré boli následne testované. Vytvorili sme prehľadné a intuitívne dashboardy podľa používateľských rolí a oprávnení, tak aby bolo možné veľmi rýchlo analyzovať a vyhodnotiť agregované dáta.

 

03. Software Developement a optimalizácia

Riešenie sme postavili ako Android natívnu aplikáciu vytvorenú ako wrapper pre web base content. Medzi pokročilé funkcionality patril bar code scanner, GPS a akcelerátor. Backend riešenia bol realizovaný na frameworku Zend 2 a prepojený s mobilnými aplikáciami prostredníctvom REST API. Celá komunikácia bola zabezpečená pomocou pokročilých security princípov.

 

04. Implementácia v prevádzkach, zaškolenie pracovníkov

Riešenie bolo nasadené do dvoch prevádzok v pilotnej fáze. Následne bolo riešenie implementované do všetkých 25 prevádzok na Slovensku. Paralelne s implementáciou prebiehalo zaškoľovanie používateľov v McDonald’s a v servisných spoločnostiach.

03. Výsledok

Očakávané výsledky a klientom stanovené KPI boli v plnej miere naplnené. Všetky dáta boli migrované a zaevidované do elektronickej podoby, čím sme dosiahli úplne odstránenie papierových dokumentov. Všetky informácie sú dostupné v rámci aplikácie kedykoľvek v prehľadnej a intuitívnej podobe. Práca zamestnancov pobočiek a ako aj servisných pracovníkov je zjednodušená a zeefektívnená na maximálnu možnú mieru. Všetky tieto opatrenia viedli k úspore nákladov na základe zníženia administratívnej náročnosti, predikcie chybovosti zariadení a zlepšenie plánovania servisných úkonov.

Kontaktujte nás radi sa s Vami stretneme

Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Kontaktujte nás radi sa s Vami stretneme

Odoslať formulár
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov
Vaša správa bola odoslaná.
Vaša správa nebola odoslaná. Skúste to pozdejšie ešte raz.